2. Скласти 5 речень про улюблений мультфільм, використовуючи дієприслівники. 3. Виконати словотвірний, морфемний і морфологічний аналіз 2 дієприслівників.

Остались вопросы?