СРОЧНО ДАЮ 100!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! БАЛОВ 7 КЛАС СЕМЕСТРОВА КОНТРОЛЬНА РОБОТА ВАРІАНТ №2 І РІВЕНЬ 1.Виберіть серед наведених слів матеріал: а) стіл; б) спирт; в) деревина; г) газета. 2. Які з частинок, що входять до складу атомів, мають позитивний заряд? а) протони; б) електрони; в)нейтрони; г) йони. 3. Вибрати формулу складної речовини: а) НСІ; б) N2; в) Не; г) Н2. 4.Вибрати неоднорідну суміш: а) розчин солі; б) залізо; в) бетон; г) алюміній; д) сіль. 5. Серед наведених хімічних елементів оберіть елементи 3 періоду: а) Na; б) С; в) Са; г) Ne; д) Сl. 6. Позначте ряд, який складається лише з простих речовин: а) Н2О, Н2, О; б) О, О2, Fe; в) Cu, N2, Сl2. 7. Укажіть індекси у записі 6Н2О: а) 2; б) 1; в) 6; г) 0. 8.Виберіть характеристику якісного складу формули Fe(OH)3: а) 1 атом Fe, 1 атом О, 3 атоми Н; б) 1 атом Fe, 3 атоми О, 3 атоми Н; в) Fe, О, Н; г) 1 атом F, 3 атоми О, 3 атоми Н. 9. Проаналізуйте, що означає запис 3N: а) 3 атоми Нітрогену; б) 3 атоми азоту; в) 3 молекули озону; г) 3 молекули азоту. 10. Установіть послідовність розділення суміші солі заліза та крейди: а) випарювання; б) відстоювання; в) змішування з водою; г)дія магнііту д) фільтрування. 1.___. 2.___. 3.___. 4.___.5.____ 11.Укажіть кількість нейтронів у ядрі елемента з порядковим номером 45: а)45 б)103 в)58 г)148 12.Укажіть елемент великого періоду: а)С б)К в)Не г)О 13.Які способи розділення неоднорідних сумішей: а)випаровування б)дистиляція в)фільтрування г)дія магнітом 14.Яка кількість протонів міститься у частинці О2- а)8 б)16 в)10 г)6 15.Вибрати елемент, що має постійну валентність: а)Са б)СІ в)Р ІІ РІВЕНЬ 16.Заповнити пропуски у таблиці, де номери колонок відповідно: 1)хімічний знак елемента 2)назва елемента 3)порядковий номер 4)відносна атомна маса 5)номер періода 6)номер ряда 7)номер групи 8)підгрупа 9)заряд ядра 10)число електронів 11)число протонів 12)число нейтронів.
Ответ
0 (0 оценок)
7
brianaacevedo310 1 год назад
Светило науки - 98 ответов - 998 раз оказано помощи
Ответ:1.а2.б3.г4.а5.б6.а7.а8.г9.в10.а 11.б13.г15.впробач 16 я не могу зделать

Остались вопросы?