ДОПОМОЖІТЬ БУДЬ ЛАСОЧКА!!! 3. Чому князі вели жорстоку боротьбу за оволодіння Києвом? 4. В історії Русі-України існувала така соціальна група, як князі-ізгої. Із чим це було пов'язано?
Ответ
0 (0 оценок)
5
terrysuarez532 1 год назад
Светило науки - 56 ответов - 42 помощи
Відповідь: 3. Перейди за этой ссылкой и узнаешь ответ: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=2.%206.%2084.Ізго ї — у стародавній Русі XI—XII століть люди, що вийшли із свого звичайного суспільного становища у зв'язку із всілякими обставинами й перебували під опікою церкви.

Остались вопросы?