СРОЧНО!!! ДАЮ 100 БАЛОВ.1п.Амплітуда - це:А)відстань між крайніми положеннями тіла, що коливається Б) найбільше зміщення від положення рівноваги.В) найменше зміщення від положення рівноваги2п. Якою формулою виражається зв'язок між швидкістю хвилі, її довжиноюперіодом коливань?3п. Якою величиною визначається висота тону?А. Амплітудою коливань. Б. Довжиною хвилі. В. Частотою коливань.4с. Вкажіть, яке з наведених тверджень, що стосується властивостей електромагнітної хвилі, правильне. А. Електричні й магнітні поля паралельні. Б. Довжина прямо пропорційна частоті. В. Випромінювання відбувається при прискореному русі частинок 5с. Чи залежить енергія електромагнітних хвиль. Які відбиваються відперешкоди, від їх частоти? Як? А. Так зі збільшенням частоти збільшується.Б. Так зі зменшенням частоти збільшується. В. Не залежить6с. Радіостанція працює на частоті 100МГц. На яку довжину хвилі має бути 7д. Чому для радіолокації застосовують коливання надвисокої частоти?налаштований радіоприймач?А. Вони можуть поширюватися напрямленим пучком.Б. Вони дуже погано заломлюються В. Вони проникають через іоносферу і добре відбиваються від предметів, якімають розміри більші за довжину їх хвилі.8д. Для телевізійного мовлення використовують... А) довгі радіохвилі. Б) ультракороткі радіохвилі. В) короткі радіохвилі.9д. Частотний діапазон рояля від 90 до 9000 Гц. Визначити діапазон довжинзвукових хвиль у повітрі. 10в. Під час організації радіомовлення в межах декількох сотень кілометріввикористовують радіохвилі певного діапазону. Вкажіть правильне твердження.А. Ультракороткі хвилі. Б. Короткі хвилі. В. Середні хвилі.11в. Коливання відбуваються з частотами 2 Гц, 100 Гц, 1000Гц, 10 000 Гц, 100 000 Гц. Які з них сприймає людина як звук?А. 100, 1000, 10 000Гц. Б.2, 100, 1000 Гц. В. 100, 1000, 100 000 Гц. 12в. На озері в безвітряну погоду з човна кинули важкий якір. Від місця кидання якоря пішли хвилі. Людина, яка стояла на березі, помітила, що хвиля дійшла до неї через 50 с, відстань між сусідніми гребенями хвиль 0,5 м, а за 5 с було 20 сплесків об берег. На якій відстані від берега був човен?
Ответ
0 (0 оценок)
10
vincentchaney130 1 год назад
Светило науки - 78 ответов - 275 раз оказано помощи
Ахахахахахахахахахахахахахаха

Остались вопросы?