Срочнооо!!!!! Провідна тема творчості діккенса Пожалуйста
Ответ
0 (0 оценок)
0
treybeltran395 1 год назад
Светило науки - 79 ответов - 192 помощи
Ответ: Як репортер він відображає сучасні події'і намагається порозумітися у причинах, що їх викликали. Провідну тему творчості письменника можна визначити як тему боротьби добра і зла, вона розкривається в кожному його творі. Діккенс вважав, що ставлення суспільства до дитини відбиває боротьбу добра і зла у ньому.Объяснение:

Остались вопросы?