Укажіть, який розділовий знак необхідно поставити замість крапок у реченні: Все оцінивши і зваживши, Олег сказав.. - Буде Київ матірʼю городам руським! A) крапку; Б) кому; B) двокрапку; Г) лапки.
Ответ
0 (0 оценок)
1
manuelnoble187 1 год назад
Светило науки - 96 ответов - 393 помощи
Ответ:В) двокрапку. сподіваюся правильно

Остались вопросы?