Завдання: списати речення, вставляючи пропущені букви. Додатки підкреслити і визначити їх вид. Виконати синтаксичний розбір останнього речення. Совіс..т.. ж..ве в лю..с..кій душі лише на поживному грунті совіс..ності, сорому; совіс..т.. – це знан..я багато разів помнож..н..е на п..р..ж..ван..я, а похідними цієї дії є сором, ві..повідал..ніс..т.., обов..язок, повин..іс..т... Соромся порожнечі душі. Найбіл..ше соромся того, що в тебе не/має своїх св..ятин.. , своїх не/похитних, не/зап..речних істин, прав..л, принц..пів. Скромніс..т.. це дисц…пліна людс…ких стосунків вчинків бажань думок і почуттів волі й характеру.
Ответ
0 (0 оценок)
6
madisynsilva199 1 год назад
Светило науки - 68 ответов - 831 помощь
Ответ:совiсете живе люксйкій душа

Остались вопросы?