сделать таблицю (типи тканин, розташування, будова, функції) та зробіть висновок,що таке тканина?
Ответ
0 (0 оценок)
8
josephdavies124 1 год назад
Светило науки - 26 ответов - 813 раз оказано помощи
Відповідь:Тканина - це сукупність клітин, які мають спільне походження, спільну форму і виконують одну й ту саму функцію. Взаємодіючи одна з одною, різні тканини утворюють окремі органи тіла.Наука, що вивчає будову, функції і взаємне розташування тканин, називається гістологією.Загальним і для рослин, і для тварин є те, що чим вище організована істота, тим більш різноманітні групи клітин, з яких формується її тіло.Тому можна зробити висновок про те, що поява тканинної організації живої матерії була значним кроком вперед у еволюційному розвитку на шляху пристосування живих організмів до умов навколишнього середовища.Тваринні тканини відрізняються одна від одної типом клітин, їх розташуванням, співвідношенням між клітинами і міжклітинним матриксом і будовою самого матриксу, і беруть початок з різних зародкових листків. Пояснення:

Остались вопросы?