2-гексан боб льша жаыштык бага уга аралган тапсырмалар Белім «Жануарлар әлемі нев осіаліктер ауовесі. Лексик О максаты Багалау критерий 21 $13.1 in syner tyciary, seriori жоне осыма апараттыктау $43.1 rypa one year cover, D) sopwesik epekuse repine call xoay Био арх мыс Heri косыпараттарды таlne ARMSTOLAN Opmay алылары renvedh Орылу уакыты 20 минут Roziany Ганс Берген матанут тындап тапсырмаларды орында AKKY Акку - оте рустардын ор, ол сонау коне заманнан бер улулык пен махаббатты азык вен нәзіктіктің белсi болып саналады Ауыкалыктар си кус савда ерекше реген Акустарын тарына жатады Суур а г р аланда санкан кустары соза устап канатын баяу сермеп бара жатуы орман суда дыбыс естен кетпес гажап сурст Катып ан аккуды кору-дан да сулу кубылыс. Ако жукедi, ал астындагы су жаркырап, ж гусите на Акр кимылы артыбатынаста жп бара сбурылуымен айдынды обшн канатымен кумс тамшы себелец луы ауаны акке когсрау - бул бер кайталанбас осем корініс Аккулар - табигаттын аса жан с естны оларды аулауы (118) Мотин бодител 1 м акпаратты табынып А) Акку суда д 3) Аку, тазалы актикт белг 1) Акустарын катары 1) Аккуды аулауга тыйым салынган 2 тонн ?стігі 2 косы араар тал Heritri apar 19 Kocsa axapar D 2) 3. Marimon 4 ce3 Tadanos Capas 4 Берілген Kyurri YEKH Korepury Базу 5 Магнитоверен создерин Kacuerri Мыкты Omi Karun Багалау критер а TALLATION MOTTARIN Herigi xou KOC акпараттард NATALON Manamen OMORIM COM селордалыктай м Барльны М тапсырма Дескравтор Klimaty Б нускасы Marines 1-axpapar 7-апарат Maries караптарды 3-акпарат O TOM CREM pexes cal Baan
Ответ
0 (0 оценок)
8
jadyngay470 1 год назад
Светило науки - 28 ответов - 627 раз оказано помощи
Ответ:можно по короче адалалкш

Остались вопросы?